agrarisch adviesbureau CLEVIN adviseert aan gemeentebesturen in de Duin- en Bollenstreek, de Leidse regio en de Rijnstreek over agrarische bouwplannen en aanlegvergunningen en over bouwplannen voor plattelandsontwikkeling. We adviseren ook aan gemeentebesturen in andere delen van het land, zoals in Noord-Holland en Utrecht.

CLEVIN adviseert in opdracht van een gemeentebestuur en werkt soms in opdracht van een particuliere/agrarische opdrachtgever. Ook worden we gevraagd voor een second opinion door zowel gemeentebesturen als door particulieren.

De afgelopen 15 jaar heeft CLEVIN bijna 1.000 adviezen aan verschillende gemeentebesturen uitgebracht.