Advisering over agrarische bouwplannen, nevenactiviteiten en aanverwante bedrijfsmatige activiteiten in het landelijk gebied.

Welkom op de website van Agrarisch adviesbureau CLEVIN

Adviesbureau CLEVIN adviseert als onafhankelijk agrarisch adviseur in het kader van de ruimtelijke ordening vooral aan gemeentebesturen in de Duin- en Bollenstreek, de Leidse regio en de Rijnstreek over agrarische en agrarisch aanverwante bouwplannen en aanlegvergunningen en over bouwplannen voor plattelandsontwikkeling. CLEVIN adviseert behalve in Zuid-Holland ook aan gemeentebesturen in andere delen van het land, zoals in Noord-Holland en Utrecht.

CLEVIN adviseert in opdracht van een gemeentebestuur en werkt soms, na overleg met de gemeente, in opdracht van een particuliere/agrarische opdrachtgever.
Ook wordt het bureau gevraagd voor een second opinion door zowel gemeentebesturen als door particulieren.

Sinds 1996 heeft CLEVIN ruim 1.000 adviezen aan verschillende gemeentebesturen uitgebracht.

teksteind